czteorie generalizace
engeneralisation theory
frthéorie f de la généralisation
geGeneralisierungstheorie e
ruтеория генерализации
skteória generalizácie
cz

teorie generalizace

část teoretické kartografie zabývající se vědeckými základy kartografické generalizace

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována