czodchylka hodin
enclock bias
fr
geTaktverzerrung e
ru
skodchýlka hodín
cz

odchylka hodin

rozdíl mezi časem indikovaným hodinami a systémovým časem GNSS

Obory:

globální navigační družicový systém

VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována