czúzemní správní hranice
enterritorial administrative boundary
frlimite f administrative territoriale
geterritoriale administrative Grenze e
ruтерриториальная административная граница
skúzemnosprávna hranica
cz

územní správní hranice

hranice oddělující územní správní jednotky

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována