cznivelační sestava
ensetup of levelling (GB) – leveling (US)
fr
geNivellement(s)abschnitt r
ru
sknivelačná zostava
cz

nivelační sestava

základní měřická sestava při geometrické nivelaci ze středu, kterou tvoří stanovisko nivelačního přístroje a přidružené přestavové body

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována