cznivelační polygon
enlevelling look (GB), leveling – (US)
fr
ge
ru
sknivelačný polygón
cz

nivelační polygon

nivelační pořad popřípadě soubor na sebe navazujících nivelačních pořadů, které tvoří uzavřený obrazec

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována