cznivelační úsek
enlevelling section (GB), leveling – (US)
fr
geNivellementlinie e
ru
sknivelačný úsek
cz

nivelační úsek

soubor na sebe navazujících nivelačních oddílů

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována