czrelativní gravimetr
enrelative gravimeter
fr
geRelativgravimeter s
ru
skrelatívny gravimeter
cz

relativní gravimetr

přístroj pro měření tíhového zrychlení v relativním režimu

POZNÁMKA ­– umožňuje měřit rozdíl hodnot tíhového zrychlení mezi dvěma body na rozdíl od gravimetru absolutního umožňujícího přímé měření hodnoty tíhového zrychlení na daném bodě

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována