czgravimetrický geoid
engravimetric geoid
fr
gegravimetrisches Geoid s
ru
skgravimetrický geoid
cz

gravimetrický geoid

model geoidu vypočtený na základě pozemních gravimetrických měření a rektifikovaný na identických bodech určených metodami GNSS a nivelace

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována