czobec s pověřeným obecním úřadem
enmunicipality with an authorized municipal office
frmunicipalité f avec bureau m municipal autorisé
geGemeinde e mit einem autorisierten Gemeindeamt s
ruсело с уполномоченным муниципалитетом
sk
cz

obec s pověřeným obecním úřadem

obec vykonávající v rámci přenesené působnosti na svém území státní správu v rozsahu přiznaném „obcím s pověřeným obecním úřadem“; obvykle tuto státní správu vykonává také pro ostatní obce v okolí ve svém správním obvodu

en

municipality with an authorized municipal office

Municipal office exercising, within the scope of delegated powers in its territory, the state administration to the extent granted to "municipalities with extended municipal authority"; usually also for other municipalities in its administrative district

ge

Gemeinde e mit einem autorisierten Gemeindeamt s

Gemeindeamt, das im Rahmen delegierter Befugnisse in seinem Verwaltungsgebiet die staatliche Verwaltung in dem Umfang der "Gemeinden mit erweiterten Gemeindebehörden" gewährleistet

ru

село с уполномоченным муниципалитетом

Муниципалитет, осуществляющий в рамках делегированных полномочий на своей территории государственное управление в объеме, предоставленно «муниципалитетам с расширенными муниципальными полномочиями»; также для других муниципалитетов в его административном округе

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována