czRegistr územní identifikace, adres a nemovitostí
enRegister of territorial identification addresses and real-estates
fr
geRegister s der territorialen Identifizierung e Adressen epl und Liegenschaften epl
ruСписок территориальной идентификации адресов и недвижимостей
skRegister územnej identifikácie, adres a nehnúteľností
cz

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

základní registr veřejné správy; je veřejným seznamem a obsahuje údaje o územních prvcích, územně evidenčních jednotkách, jejich vzájemných vazbách a adresách

en

Register of territorial identification addresses and real-estates

Primary register of public administration; is a public list containing data on territorial elements, territorial registration units, their links and addresses

ge

Register s der territorialen Identifizierung e Adressen epl und Liegenschaften epl

Primärregister der öffentlichen Verwaltung; eine öffentliche Liste mit Daten zu Gebietselementen, Gebietsregistrierungseinheiten, deren Links und Adressen.

ru

Список территориальной идентификации адресов и недвижимостей

Основный регистр государственного управления; является публичным списком, содержащим данные о территориальных элементах, территориальных учетных единицах, их ссылках и адресах

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon o základních registrech č.111/2009 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována