czortogonální metoda
enorthogonal method
frméthode f orthogonale
geOrthogonalmethode e
ru
skortogonálna metóda
cz

ortogonální metoda

zaměření bodu pravoúhlými souřadnicemi k měřické přímce

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována