czobrubování, lemování (mapy)
enedging; edge-binding
frbordage m
geRändeln s
ruокантовка
sklemovanie
cz

obrubování, lemování (mapy)

ochrana okrajů mapového listu proti poškození jejich oblepením páskou

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography, ICA 1973
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována