czobrácená úloha matematické kartografie
eninverse problem of mathematical cartography
fr
geinverse Hauptaufgabe e der matematischen Kartografie
ruобратная задача математической картографии
skobrátená úloha matematickej kartografie
cz

obrácená úloha matematické kartografie

odvození zobrazovacích rovnic, např. na referenční kouli o poloměru R, podle požadavků na průběh kartografických zkreslení

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována