czseverní orientace mapy
enorientation of a map to the north
fr
geNordrichtung e der Karte
ruсевернoе oриентирoвaние кaрты
skseverná orientácia mapy
cz

severní orientace mapy

vyhotovení mapy podle zásady, že její záhlaví směřuje k severu; v tomto případě se severní orientace mapy nevyznačuje; při jiné orientaci mapy se zeměpisný sever na mapě vyznačuje šipkou, růžicí apod.

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována