czchladicí věž
encooling tower
frtour f réfrigérante
geKühlturm r
ruградирня
skchladicia veža
cz

chladicí věž

tepelný výměník voda/vzduch, v němž se v uzavřeném okruhu chladí chladicí voda kondenzátoru, tj. tepelného výměníku, který je zdrojem ochlazení v uzavřeném parním cyklu a ve kterém se kondenzuje pára turbíny

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Katalog objektů ZABAGED® verze 4.0
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována