cztěžní věž
enmine shaft
frtour f minière
geFörderturn r
ruшахтный ствол
skťažná veža
cz

těžní věž

ocelová, betonová, výjimečně dřevěná nosná konstrukce nad ústím šachty nebo vrtu, sloužící především k zabezpečení dopravy produktu vytěženého hlubinným dobýváním na povrch

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Katalog objektů ZABAGED® verze 4.0
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována