czatributová tabulka
enattribute table
frtableau m d'attribut
geAttributtabelle e
ruатрибутивная таблица
skatribútová tabul'ka
cz

atributová tabulka

tabulka obsahující popisné atributy sady geografických objektů, zpravidla uspořádaná tak, že každý řádek reprezentuje objekt (vzhled jevu) a každý sloupec reprezentuje jeden atribut

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2021