czhlavní tíhový bod
engravity reference station, gravity reference point
frpoint m de gravité de référence
geSchwerehauptpunkt r
ruглавный гравиметрический пункт
skhlavný tiažový bod
cz

hlavní tíhový bod

výchozí bod gravimetrického systému přijatý pro bývalé Československo; jeho tíhové zrychlení bylo odvozeno v mezinárodní spolupráci

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2021