czHelmertova ortometrická výška
enHelmert orthometric height
frcote f orthométrique de Helmert
geHelmert optometrische Höhe e
ruортометрическая высота Гельмерта
skHelmertova ortometrická výška
cz

Helmertova ortometrická výška

přibližná ortometrická výška odvozená aproximací neznámé střední hodnoty tíhového zrychlení dle metody německého geodeta F.R. Helmerta

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2021