czhladinový elipsoid
enlevel ellipsoid
frellipsoïde m équipotentiel
geÄquipotenzialellipsoid s
ruэквипотенциальный эллипсоид
skhladinový elipsoid
cz

hladinový elipsoid

dvouosý referenční elipsoid použitý pro generování normálního tíhového pole

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2021