czhlavní paprsky zkreslení
enordinary distorstion rays
frrayons mpl principaux de déformation
geVerzerrungshauptstrahlen epl
ruглавные лучи искажения
skhlavné lúče skreslenia
cz

hlavní paprsky zkreslení

hlavní a vedlejší osa Tissotovy indikatrix, vyznačující hodnoty maximálního a minimálního délkového zkreslení v daném bodě mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2021