czasociace, přidružení
enassociation
frassociation f
geAssoziation e
ruассоциация, связь
skasociácia
cz

asociace, přidružení

sémantický vztah mezi dvěma nebo více klasifikátory, který specifikuje spojení mezi jejich instancemi

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2021