Slovník TK ČÚZK
Hledat
Zvol jazyk vyhledávání
cz en fr de ru sk
Vyhledávání podle počátečního písmene
.. | C/ | Ca | ce | | cl | Co | cy
C/A-kód, hrubý/dostupný kód
Cassiniho zobrazení
celková chyba měření
celkové přetvoření
celkový posun
celkový rastr katastrálního území
centrace měřického stolu
centrace přístroje, dostředění přístroje
centrační prvky
centrální projekce, gnómonická projekce
centrální závěrka
centrum
cenzální výběr prvků mapy
certifikační autorita, poskytovatel certifikačních služeb
cesta
cicero
cíl kvality, cíl jakosti
cirkumzenitál
citlivá vrstva
citlivé údaje
citlivost
citlivost fotografické vrstvy
cizí jméno
clonové číslo, clona
cloud
cloudové zpracování dat
Collinsův bod
Compass, Beidou
copyright (kartografického díla), autorské právo
cyan, azur
cykloturistická mapa
cyklus obnovy mapy
cyklus údržby mapy, cyklus opravování mapy
charakteristický bod osy
charakteristika druhů pozemků
charakteristika nemovitosti
charakteristika přenosu
charakteristika přesnosti mapy
chemigrafie
chladicí věž
chmelnice
chorografická mapa
choronymum
chráněné území geodetického bodu
chromebook
chromokarton
chyba
chyba efemerid
chyba kosmického a řídicího segmentu
chyba mapy
chyba měření
chyba měřicího přístroje
chyba nuly měřicího přístroje
chyba popisu mapy
chyba přijímače
chyba uzávěru
chyba v kontrolním bodě měřicího přístroje
chyba z reprodukce, reprodukční chyba
chyba z vícecestného šíření
chytač
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována