Slovník TK ČÚZK
Hledat
Zvol jazyk vyhledávání
cz en fr de ru sk
Vyhledávání podle počátečního písmene
.. | ab | ad | ae | af | ag | ak | al | am | an | ap | ar | as | at | au | av | az
aberace
aberace světla
absolutní elipsoid, obecný elipsoid
absolutní gravimetr
absolutní chyba měření
absolutní orientace
absolutní posun
absolutní tíhový bod
absolutní výška letu
absolutní znázornění
absorpce
absorpce barvy
absorpce vody
absorpční pás
abstraktní značka
aditivní míšení barev
adjustace mapy
adjustace měřického náčrtu
administrativní hranice
administrativní mapa, mapa správního rozdělení
adresa
adresní místo
aerotriangulace
afelium, odsluní
afinní transformace
agendový informační systém
agona
agrární operace
agregace
agregace dat
akcidenční písmo
akreditovaná metrologická laboratoř
aktivní anténa
aktivní dálkový průzkum Země
aktivní družice
aktualizace báze dat
aktualizace kartografického díla (mapy)
aktualizace souboru
aktualizované vydání
aktuální mapa
aktuálnost kartografického díla (mapy)
albedo
algoritmická generalizace
alhidáda
almanach
almanach družic GPS
almukantarat
alonymum
ambiguita, neurčitost, nejednoznačnost
anaglyf
anaglyfová mapa
analaktický dalekohled, dalekohled s vnitřním zaostřováním
analogová data
analogová fotogrammetrie
analogová katastrální mapa
analogová mapa
analogové vyjádření (měřené veličiny)
analogový měřicí přístroj
analogový vyhodnocovací přístroj
analytická aerotriangulace
analytická fotogrammetrie
analytická mapa
analytický vyhodnocovací přístroj
analýza kartografického díla
analýza mapy
analýza rozptylu, analýza variancí, ANOVA
anamorfní mapa
anamorfní metoda
anamorfóza mapy
aneroid
animace
anoikonymum
anomálie
anomální magnetická deklinace
antihalace
antihalační vrstva
antikva
antispoofing
antropogenní jev
antropogenní terénní tvar
aparatura GNSS
aplikace
aplikační schéma
aplikovaná kartografie, užitá kartografie
apogeum, odzemí
apsida
ar
areál (plochy)
areál budov
areálová mapa
areálová značka, plošná značka
areálové znázornění, plošné znázornění
argentografie
argument deklinace
argument perigea, vzdálenost perigea
argument šířky
arch
arch papíru
archiv
archiv tiskových podkladů
archiválie
archivování map
archový ofsetový stroj, archová ofsetka
archový samonakladač
archový tisk
archový vykladač
aritmetický průměr
asistovaný GPS
asociace NMEA
Asociace podnikatelů v geomatice
asociace, přidružení
astázie
astázování
asteroid, asteroida, planetka
astrodynamika
astrokompas
astroláb
astrometrie
astronomická anomálie
astronomická kartografie
astronomická mapa
astronomická orientace
astronomická zeměpisná délka
astronomicko-geodetická nivelace
Astronomicko-geodetická síť ČR (AGS)
astronomicko-gravimetrická nivelace
astronomicko-gravimetrický bod
astronomický azimut
astronomický bod
astronomický dalekohled, Keplerův dalekohled
astronomický univerzál
astronomie
atituda
atlas
atlas Měsíce
atlas světa
atlasová kartografie
atlasová mapa
atmosféra
atmosférický opar
atomové hodiny
atomový čas
atribut
atributová data
atributová tabulka
audit
autentifikace
autoatlas
autokolimátor, autokolimační dalekohled
automapa
automatická (digitální) aerotriangulace
automatická lokalizace vozidel
automatický kreslicí stůl, automatický koordinátograf
automatizovaná digitalizace
automatizovaná generalizace, počítačem podporovaná generalizace
automatizovaná kartografická generalizace
automatizovaná kartografie, počítačová kartografie, mapování pomocí počítače
automatizovaná kresba
automatizovaná modelová generalizace
automatizovaná objektová generalizace
automatizované zpracování map
automatizovaný popis mapy
autonomní určování polohy
autor mapy
autoredukční tachymetr
autorizovaná služba
autorizovaný zeměměřický inženýr
autorská korektura (sazby)
autorské právo v kartografii
autorský arch
autorský koncept mapy
autorský originál (mapy)
autorský výtisk
autotypická síť
autotypický bod
autotypický pozitiv
autotypický tón barvy
avigace, aeronavigace
azimut
azimutální neperspektivní zobrazení
azimutální zobrazení, azimutální projekce
azobarvivo
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále