Slovník TK ČÚZK
Hledat
Zvol jazyk vyhledávání
cz en fr de ru sk
Vyhledávání podle počátečního písmene
.. | ba | be | bi | bl | bo | br | | bu | by
bajt
báňská kniha, horní kniha
barevná hypsometrie
barevná kontrolní stupnice
barevná mapa, vícebarevná mapa
barevná polotónová předloha, barevná tónová předloha
barevná předloha mapy
barevná soukopie (mapy)
barevná stupnice výškových vrstev, barevná hypsometrická stupnice
barevná symbolika
barevná úprava mapy
barevná vydatnost
barevná výplň
barevné výtažkování
barevnice
barevník
barevnost map
barevný film
barevný filtr
barevný fotomechanický výtažek
barevný infračervený film, spektrozonální film
barevný kontrast
barevný kruh
barevný náhled, zkušební náhled (mapy)
barevný nátisk
barevný originál mapy
barevný papír, pestrý tiskový papír, kulér
barevný tisk
barevný tón, barevný odstín
barevný výtažek
barometr
barometrická výška
barometrické měření výšek
barometrický pořad
barva
barva mapy
barva papíru
barva výškové vrstvy, hypsometrická barva
barvový model
barycentrum
barytový papír, barytovaný papír
batymetrická mapa
batymetrická vrstva; hloubnicová vrstva; hloubková vrstva
báze dat geografického názvosloví
báze dat, databáze
báze geografických dat, báze geodat
báze kartografických dat, kartografická báze dat, kartografická databáze
bažina
Benešovo zobrazení
Besselova denní čísla
Besselův elipsoid
Besselův rok, annus fictus
bezdřevý papír
bezešvá báze dat
bezpilotní letadlo
bezpilotní systém
bezplatný software, volný software, software zdarma
bezprojekční zobrazení
bezrozměrná veličina
bezserifové písmo
beztlaký tisk
bibliografický záznam mapy
biblový papír
bimetalická deska
bitová mapa
blednutí barev, vyblednutí barev
blízká fotogrammetrie
blízké infračervené pásmo
blízké infračervené záření
blok družic GPS - NAVSTAR
blok efemeridových zpráv
blokdiagram
blokdiagram terénních hran, kantogram
bloková aerotriangulace
blokové vyrovnání paprskových svazků
blokový náčrt
boční nakládací hrana
boční záměra
bod
bod grafické triangulace
bod letního slunovratu
bod podrobného polohového bodového pole
bod podrobného výškového bodového pole
bod poledníkového oblouku, bod poledníkového řetězce
bod polohopisu
bod terénní kostry
bod výškopisu
bod základního bodového pole
bod základního polohového bodového pole
bod základního tíhového bodového pole
bod základního výškového bodového pole
bodová (polohová) značka
bodová digitalizace objektů
bodové pole
bodový kartodiagram
body Základní geodynamické sítě ČR
bonita půdy
bonitace půdy
bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ)
Bouguerova anomálie
Bouguerova deska
bradlo
Brailleho písmo, slepecké písmo
brod
brožura
brýle s tekutými krystaly
břehová čára
budoucí výměnek
budoucí zástavní právo
budova
budova bez čísla popisného a evidenčního
budova s číslem evidenčním
budova s číslem popisným
budova, která je příslušenstvím jiné stavby
buňka
busola
busolní (polygonový) pořad
busolní měření
busolní tachymetrie
busolní teodolit, teodolitová busola
byt
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále