Slovník TK ČÚZK
Hledat
Zvol jazyk vyhledávání
cz en fr de ru sk
Vyhledávání podle počátečního písmene
.. | ed | ef | eg | ek | el | em | en | ep | er | es | et | Eu | ev | ex
edice
ediční plán
ediční rada
efemerida, efemeridy
efemeridový čas
efemeridy
egyptienka
ekliptická délka
ekliptika
ekvatoreální poloha, příčná poloha, rovníková poloha, transverzální poloha
ekvideformáta
ekvidenzita
ekvidistanta
ekvidistantní azimutální zobrazení, stejnodélné azimutální zobrazení
ekvidistantní zobrazení, stejnodélné zobrazení
ekvinokcium, rovnodennost
ekvivalentní zobrazení, stejnoploché zobrazení
elaborát mapy
elektrárna
elektrografická kopie
elektrografické kopírování, elektrografie
elektromagnetické záření
elektronická tachymetrie
elektronická uzávěrka
elektronické měření délek
elektronický dálkoměr
elektronický podpis
elektronický tachymetr
elementární atlas
elevační šroub
elipsa chyb
elipsa zkreslení, Tissotova indikatrix
elipsoid 1967
elipsoid GRS 1980 (GRS 80), elipsoid IUGG 1975
elipsoid chyb
elipsoid WGS84
emisivita
endonymum
entita
entropie mapy
epipolární geometrie
epipolární transformace
epocha
errata
estetika mapy
etalon
etapizace vývoje map
etapové měření
EuroGeographics
evidence nemovitostí (EN)
evidence podzemních vedení
evidenční číslo budovy
evidenční jednotka
evidenční list
evidenční mapa
evidenční mapový list
evidovaná obec
evropská norma (CEN)
Evropský terestrický referenční systém (ETRS), Evropský terestrický referenční systém 89 (ETRS89)
excentrická anomálie
excentrický bod
exonymum
export dat
expoziční doba, doba osvitu
expozimetr
externí projekce
extravilán
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále