Slovník TK ČÚZK

Volba jazyka výpisu oboru

cz cz cz cz cz cz
termíny oboru metrologie (138)
A
akreditovaná metrologická laboratoř
audit
B
bezrozměrná veličina
C
certifikace
cíl kvality, cíl jakosti
citlivost
Č
číselná hodnota veličiny
číselník
D
definiční měřická metoda
délka dílku
délka stupnice
detektor
diferenční měřická metoda
dílek stupnice
doba odezvy
dodavatel
drift
dynamické měření
E
etalon
G
Generální konference pro váhy a míry
H
historie měřicího zařízení
hodnota dílku
hodnota veličiny
hystereze
Ch
charakteristika přenosu
chyba měření
chyba měřicího přístroje
chyba nuly měřicího přístroje
chyba v kontrolním bodě měřicího přístroje
I
indikační zařízení
J
jednotka (měřicí)
jmenovitá hodnota, nominální hodnota
justování
K
kalibrace
kalibrační a měřicí schopnost
kalibrační certifikát, kalibrační list
kalibrační interval
koeficient rozšíření / coverage factor / коэффициент расширения
koherentní jednotka
koherentní systém měřicích jednotek, koherentní soustava měřicích jednotek
konstanta přístroje
konvenčně pravá hodnota veličiny
L
legální metrologie
lineární stupnice
M
měřená veličina
měření
měřící interval, pracovní interval
měřicí rozpětí
měřická metoda
měřická sestava
měřitelná veličina
metrická konvence
metrologická konfirmace
metrologická návaznost
metrologie
mezinárodní etalon
Mezinárodní systém jednotek SI, Mezinárodní soustava jednotek SI
mezní podmínky
mimosystémová jednotka
míra, ztělesněná míra
mrtvé pásmo
N
náhodná chyba měřicího přístroje
násobek jednotky
návaznost
nejlepší měřicí schopnost
největší dovolená chyba (měřicího přístroje)
nelineární stupnice
nepřímá měřická metoda
neutrálnost
nula měřicího přístroje, nulová poloha měřicího přístroje
nulová měřická metoda
O
odvozená jednotka
odvozená veličina
opakovatelnost měření
opakovatelnost údajů měřicího přístroje
ověření měřidla
ověřovací list, certifikát
ovlivňující veličina, vlivová veličina
P
podíl
pohyblivost
porovnávací etalon
postup měření
požadavek
pracovní etalon
práh pohyblivosti
pravá hodnota veličiny, skutečná hodnota veličiny
primární etalon
primární laboratoř
primární metoda
princip měření
proces
prodloužená stupnice
průmyslová metrologie
přenosný etalon
přesnost měření
přesnost měřicího přístroje, exaktnost měřicího přístroje
přezkoumání
přímá komparační měřická metoda
přímá měřická metoda
R
referenční etalon
referenční podmínky
referenční stupnice hodnot veličiny
registrační médium, registrační materiál
reprodukovatelnost měření
rozměr veličiny
rozsah stupnice
rozšířená nejistota měření
Ř
řízení kvality, řízení jakosti
S
sada etalonů
sekundární etalon
seřizování
skupinový etalon
snímač, senzor
součtový měřicí přístroj
specifikované pracovní podmínky
specifikovaný měřicí rozsah
správnost měřicího přístroje
stálost
standardní nejistota měření
stanovené měřidlo
státní etalon
stupnice
stupnice s potlačenou nulou
substituční měřická metoda
systém měřicích jednotek, soustava měřicích jednotek
systematická chyba měřicího přístroje
U
údaj měřidla, indikace měřidla
uchovávání etalonů
ukazovatel
V
vědecká metrologie, základní metrologie, fundamentální metrologie
veličina
výsledek měření
Z
základní (měřicí) jednotka
základní chyba měřicího přístroje
základní měřická metoda
základní veličina
značka (měřicí) jednotky
značka stupnice
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále