czanalogová mapa
enanalogue map
frcarte f analogue
geAnalogkarte e
ruаналоговая карта
skanalógová mapa
cz

analogová mapa

grafický záznam mapy vyjádřený fyzikální veličinou na fyzikálním podkladě (čáry a značky na papíře, plastové fólii apod.)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována