czastronomická kartografie
enspace cartography
frcartographie f astronomique
geWeltraumkartografie e
ruастрономическая картография
skastronomická kartografia, kozmická kartografia
cz

astronomická kartografie

část kartografie, zabývající se tvorbou a zpracováním map hvězdné oblohy a map mimozemských těles

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována