czčasová poloha
entemporal position
frposition f temporelle
geZeitposition e
ruвременная позиция
skčasová poloha
cz

časová poloha

poloha v časovém referenčním systému

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována