czčasový referenční systém
entemporal reference system
frsystème m temporel de référence
geZeitbezugssystem s
ruвременная референц-система
skčasový referenčný systém
cz

časový referenční systém

referenční systém ve kterém je měřítkem čas

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále