czčasový souřadnicový systém
entemporal coordinate system
frsystème m temporel de coordonnées
geZeitkoordinatensystem s
ruсистема временных координат
skčasový súradnicový systém
cz

časový souřadnicový systém

časový referenční systém založený na intervalové stupnici, ve které je vzdálenost měřena jako násobek jednotky času

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována