czčlenitost (terénního) reliéfu
enroughness of terrain
frrugosité f de terrain
geGeländegliederung e
ruпересеченность рельефа
skčlenitosť (zemského) reliéfu
cz

členitost (terénního) reliéfu

charakteristika terénu podle struktury a členitosti terénních tvarů ve vertikálním a horizontálním smyslu. Rozlišuje se výšková (vertikální) a horizontální členitost (terénního) reliéfu, které se obvykle zjišťují podle mapy

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována