czdigitalizace
endigitizing, digitization
frnumérisation f
geDigitalisierung e, Digitalisieren s
ruцифрование, дигитализация
skdigitalizácia
cz

digitalizace

1: odvozování digitálních dat z analogových dat
2: proces převodu analogové mapy nebo jiných podkladů do počítačově zpracovatelné podoby

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Šíma, J.: Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy, (VÚGTK 2003)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále