czdigitální data
endigital data
frdonnées fpl numériques
gedigitale Daten spl
ruцифровые данные
skdigitálne dáta, digitálne údaje
cz

digitální data

data vyjádřená číslicemi, popř. zvláštními znaky a znakem mezery

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována