czfederované databáze
enfederated databases
frbases fpl des données fédérées
gevereinigte Datenbanken epl
ruобъединённые базы данных
sk
cz

federované databáze

databáze původně vzniklé odděleně pro podobné nebo doplňkové účely, jejichž interoperabilitu je nutno zajistit speciálním programovým vybavením

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována