czgeografický informační systém (GIS)
engeographical information system (GIS ), geographic information system (US)
frsystème m d´informations géographiques (SIG)
geGeoinformationssystem s (GIS)
ruгеоинформационная система
skgeografický informačný systém
cz

geografický informační systém (GIS)

1: informační systém zabývající se informacemi, které se týkají jevů přidružených k místu vztaženému k Zemi
2: funkční celek vytvořený integrací technických a programových prostředků, dat, pracovních postupů, obsluhy, uživatelů a organizačního kontextu, zaměřený na sběr, ukládání, správu, analýzu, syntézu a prezentaci prostorových dat pro potřeby popisu, analýzy, modelování a simulace okolního světa s cílem získat nové informace potřebné pro racionální správu a využívání tohoto světa

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále