czgeografický rejstřík
engazetteer
frindex m géographique, répertoire m géographique
gegeografisches Verzeichnis s, Ortsverzeichnis s
ruуказатель географическиx названий, газеттир
skregister geografických názvov
cz

geografický rejstřík

1: adresář instancí třídy nebo tříd jevů reálného světa obsahující některé informace o poloze
2: abecedně uspořádaný seznam geografických jmen, vyskytujících se v kartografickém díle, s udáním jejich druhového označení a lokalizačních údajů

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále