czgeoinformatika
engeoinformatics
frgéoinformatique f
geGeoinformatik e, Geo-Informatik e
ruгеоинформатика
skgeoinformatika
cz

geoinformatika

1: specifická část informatiky, zabývající se geodaty, geoinformacemi a geografickými informačními systémy
2: interdisciplinární oblast na styku geografie, kartografie a informatiky, která zkoumá přírodní a socioekonomické geosystémy (jejich strukturu, vztahy, dynamiku, fungování apod.) pomocí modelování

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Šíma, J.: Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy, (VÚGTK 2003)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále