czinteroperabilita, schopnost spolupráce v systému, vzájemná spolupráce
eninteroperability
frinteropérabilité f, aptitude f à l'interfonctionnement
geInteroperabilität e, Betriebsfähigkeit e
ruсовместимость, функциональная совместимость
skinteroperabilita
cz

interoperabilita, schopnost spolupráce v systému, vzájemná spolupráce

1: schopnost komunikovat, realizovat programy nebo přenášet data mezi různými funkčními jednotkami způsobem, který vyžaduje od uživatele malé nebo žádné znalosti o jednotlivých charakteristikách těchto jednotek
2: schopnost technického zařízení či software od různých výrobců spolu úspěšně komunikovat a spolupracovat
3: možnost kombinace sad prostorových dat a vzájemné komunikace mezi službami bez opakovaných ručních zásahů tak, aby bylo dosaženo bezesporného výsledku a aby byla zvýšena přidaná hodnota sad prostorových dat a prostorových služeb

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále