czkartografické dílo
encartographic product
frproduit m cartographique
geKartenwerk s
ruкартографическое произведение
skkartografické dielo
cz

kartografické dílo

výsledek kartografického znázornění zemského povrchu, kosmu, kosmických těles nebo jejich částí, objektů, jevů a jejich vzájemných vztahů spolu s textovými, obrazovými a jinými doplňky (např. mapa, mapový atlas, glóbus apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále