czklient
enclient
frclient m
geKlient r
ruклиент
skklient
cz

klient

hierarchicky podřazená součást systému, využívající služeb vyšší úrovně

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována