czkonceptuální schéma, pojmové schéma
enconceptual schema
frschéma m conceptuel
gekonzeptionelles Schema s
ruконцептуальная схема
skkonceptuálna schéma
cz

konceptuální schéma, pojmové schéma

1: schéma (formální popis) konceptuálního modelu
2: popis a definice obsahu, konceptuální struktury a pravidel použitelných na data o objektech; konceptuální schéma klasifikuje objekty do typů a tříd tím, že identifikuje typy objektů podle jejich vlastností a asociací mezi typy objektů

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále