czkopírování
encopying
frtirage m, reproduction f de tirages
geKopieren, s
ruкопирование
skkopírovanie
cz

kopírování

proces převodu obrazu z předlohy na jiný zcitlivěný materiál pomocí elektromagnetického nebo jiného záření

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále