czkřivka
encurve
frcourbe f
geKurve e
ruкривая
skkrivka
cz

křivka

ohraničené spojité jednorozměrné geometrické primitivum, reprezentující spojitý obraz čáry a proto plně realizovatelný jako jednoparametrový soubor bodů

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována