czkurzor
encursor
frcurseur m
geKursor r, Positioniermarke e, Zeiger r
ru
skkurzor
cz

kurzor

1: značka (ve tvaru bodu, kroužku, křížku), která se nastavuje na místa (body, lomové body) grafického podkladu, které se digitalizují
2: grafický symbol ve tvaru šipky, ručky, přesýpacích hodin a j., který slouží jako ovládací prostředek v systémech vybavených grafickým uživatelským rozhraním

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále