czkvadrantový strom
enquadtree
frerbre m de quadrants
geQuadtree e, baumartige Datenstruktur e
ruдерево квадрантов
skkvadrantový strom
cz

kvadrantový strom

zobrazení získané při rekurzivním rozdělení obrazu na kvadranty tak, že vzhledem ke zvolené charakteristice jsou všechny obrazové prvky v kvadrantu stejné

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována