czmapa v digitální formě, digitalizovaná mapa
endigitized map
frcarte f numérisée
gedigitalisierte Karte e
ruкарта в цифровом виде, цифровая карта
skdigitalizovaná mapa
cz

mapa v digitální formě, digitalizovaná mapa

digitální záznam analogové mapy přímo zobrazitelný na výstupním zařízení počítače

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována