czmapování
enmapping
frlevé m
geAufnahme e, Mappierung e
ruсъемка, картографирование
skmapovanie
cz

mapování

soubor činností (šetření, měření, výpočty, zobrazení) vykonávaných při vyhotovování původní mapy

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována