czměřický bod
ensurvey point
frpoint m de repère
geVermessungspunkt r
ruгеодезический пункт
skmeračský bod
cz

měřický bod

bod kteréhokoliv z bodových polí, který tvoří podklad pro další měření; pokud splňuje podmínky stanovené ČSN 73 0415, nazývá se geodetický bod

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0415 Geodetické body
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována